Kính gửi các anh trong lãnh đạo Hội đồng quản lý và tất cả các thành viên của Trung tâm HRC ! cùng bạn bè trong và ngoài nước quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ Quyền con người ! Theo gợi ý của các Tổ chức Quốc tế, Trung tâm nghiên cứu Quyền con người cần phải xây dựng một chiến lược dài hạn. Tôi và anh em văn phòng dự thảo chiến lược, rất mong mọi người giành thời gian đọc và đóng góp ý kiến
x