Quyền con người, hay nhân quyền, là một giá trị cơ bản và quan trọng của nhân loại. Đó là thành quả của sự phát triển lịch sử, là đặc trưng của xã hội văn minh. Quyền con người cũng là một quy phạm pháp luật, đương nhiên nó đòi hỏi tất cả mọi thành viên của xã hội, không loại trừ bất cứ ai, đều có quyền và nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền và tự do của mọi người.
Tôi tìm về xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để tìm hiểu thực hư câu chuyện về con thuốc độc. Yên Hóa là một xã miền núi, dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề làm nông, đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền, những câu chuyện về “con thuốc độc” vẫn luôn bám lấy cái xã nghèo này mãi không thôi.
x