Các tộc người

THÂN CẢNH PHÚC, TẤM GƯƠNG SÁNG VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

24-09-2016 - 22:50 - 1516 lượt xem

Bùi Thế Tung sưu tầm

 

Trong sự nghiệp kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống ở thế kỷ XI, nhiều thủ lĩnh người dân tộc thiểu số đã có những đóng góp to lớn. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Thân Cảnh Phúc.

Ông là người dân tộc Tày, không rõ năm sinh, năm mất. Ngoài tên gọi Thân Cảnh Phúc ra, ông còn có tên là Cảnh Nguyên, Đại Nguyên hay cảnh Long, là một thủ lĩnh người Dân tộc Tày nổi tiếng trong lịch sử. Ông là con trai phò mã Thân Thiệu Thái và công chúa Bình Dương, quê ở Động Giáp, tức vùng Giáp Khẩu kép - Lạng Giang, có thời ông lên ở và làm Tù trưởng Châu Quang Lang (Châu Ôn - Lạng Sơn). Cha ông là Thân Thiệu Thái, cũng là một thủ lĩnh người dân tộc Tày có công với nước, năm 1029 được vua Lý Thái Tông gả công chúa Bình Dương cho và phong làm Châu mục Châu Lạng.

Sử sách còn ghi lại rằng người dân Động Giáp trước đây mang họ Giáp. Thời Nhà Lý rất coi trọng việc thắt chặt các quan hệ với tù trưởng các dân tộc thiểu số, họ Giáp nhiều người giúp vua dẹp giặc có công lớn, thường được lấy công chúa, trở thành phò mã và được lộc hậu, quan cao, vua ban ân gia thêm một nét vào chữ Giáp, nên từ chữ Giáp chuyển thành chữ Thân. Từ đó, người dân Động Giáp phần nhiều mang họ Thân để ghi nhớ ơn vua, lộc nước.

Cũng như cha, Thân Cảnh Phúc được vua Lý gả công chúa Thiên Thành cho và ông trở thành phò mã trong hoàng tộc.

Năm 1055 ông cùng với các tù trưởng Vi Thủ An, Tông Đản, Lưu Kế Tông, Hoàng Kim Mãn chỉ huy bộ binh đánh thẳng lên thành Ung Châu phối hợp với đạo quân của Thái uý Lý Thường Kiệt đi bằng đường thuỷ tấn công Liêm Châu tiêu diệt lực lượng nhà Tống đang chuẩn bị xâm lược nước ta.

Mùa xuân năm 1077, 30 vạn quân Tống tràn sang xâm lược nước ta, ông cầm quân bảo vệ biên giới. Giặc đến ồ ạt, ông chặn không nổi bèn cùng với các tù trưởng Sầm Khánh Tuân, Nùng Trọng Linh… cho quân rút vào rừng, tổ chức dân binh dùng chiến thuật đánh du kích tiêu hao sinh lực địch, quấy rối sau lưng chúng. Những trận tập kích vào hậu cứ quân xâm lược Tống được tổ chức qui mô, xuất quỉ nhập thần, biến hoá khôn lường, làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên, lực lượng bị tiêu hao nặng nề. Nhân dân gọi ông là Thần, còn quân địch gọi ông "một vị thiên thần".

Lãnh đạo quân dân binh chiến đấu trong vùng tạm chiếm, ông thực hiện sách lược vườn không, nhà trống, khiến cho quân địch càng bị khốn đốn về hậu cần. Chúng nhận xét về Thân Cảnh Phúc và đội quân dân binh gan dạ, giàu lòng yêu nước của ông như sau: "Thấy quân Tống đi lẻ loi thì giết chết hoặc bắt về. Người đó quả là một vị thiên thần".

Trong lịch sử nước ta, cuộc kháng chiến đánh thắng quân xâm lược Tống thời Lý, có công lao to lớn của Thân Cảnh Phúc. Ông là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp chiến đấu giữ nước của dân tộc ta.

                                                            

 

Gửi bình luận của bạn
x