• Chính sách dân tộc


Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng: Nền tảng để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng: Nền tảng để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

26-04-2018 - 16:01 Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, thực hiện CT135, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Dự án Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng (gọi tắt là Dự án).
Tìm giải pháp toàn diện và lâu dài phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số

Tìm giải pháp toàn diện và lâu dài phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số

05-02-2018 - 22:47 Hiện nay, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi là yếu tố then chốt, có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xóa đói, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN;). Vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể phát triển nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn hẹp, trình độ dân trí toàn vùng nói chung còn ở mức thấp.
Khó hoàn thành một số mục tiêu về giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Khó hoàn thành một số mục tiêu về giáo dục vùng dân tộc thiểu số

02-02-2018 - 21:13 Ngày 10-9-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg về Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015. Trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ mù chữ của nữ người DTTS dưới 10%, tỉ lệ người DTTS từ 10 tuổi trở lên biết chữ là 98%, tỉ lệ trẻ học tiểu học đúng độ tuổi và học hết tiểu học là 97% trở lên. Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS, các mục tiêu này khó có thể hoàn thành nếu không có giải pháp hiệu quả và không xác định được đối tượng trọng tâm để tác động chính sách.
Cần khai thông kinh tế hàng hóa để xóa đói giảm nghèo

Cần khai thông kinh tế hàng hóa để xóa đói giảm nghèo

30-05-2016 - 22:10 Bài viết của nhà báo Thanh Huyền
cần nhận thức lại một số tư tưởng Hồ chí Minh về Dân tộc thiểu số

cần nhận thức lại một số tư tưởng Hồ chí Minh về Dân tộc thiểu số

10-05-2016 - 14:23 Nhận thức lại một số tư tưởng Hồ Chí Minh về DTTS
Giảm thiểu Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống

Giảm thiểu Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống

05-05-2016 - 14:17 Vùng dân tộc, miền núi tỷ lệ Tảo hôn và Hôn nhân cận huyết thống còn cao, đây là nguyên nhân suy giảm chất lượng dân số
Khoảng cách giáo dục mầm non vùng dân tộc, miền núi

Khoảng cách giáo dục mầm non vùng dân tộc, miền núi

03-05-2016 - 16:09 Giáo dục mầm non vùng dân tộc, miền núi còn khoảng cách khá xa so với mặt bằng trung bình
Mẹ con Srín. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Bảy đứa trẻ "người rừng" vướng lời thề của mẹ

02-05-2016 - 17:51 Chỉ vì một lời thề nguyền, hơn 13 năm trước, người phụ nữ K’ho có tên Srín cùng chồng bỏ làng vào rừng sâu rồi lần lượt sinh ra bảy đứa con. Trong đó có đến năm đứa do chị tự vượt cạn một mình giữa rừng.
Hội thảo về triển khai 135

Hội thảo về triển khai 135

28-04-2016 - 23:18 Tiếp tục nổ lực thực hiện chương trình 135- chương trình xương sống của chính sách dân tộc
cấp 19 ấn phẩm báo chí cho đồng bào DTTS

cấp 19 ấn phẩm báo chí cho đồng bào DTTS

28-04-2016 - 23:11 Thủ tướng Chính phủ Quyết định cấp không thu tiền 19 ấn phẩm báo chí cho vùng DTTS
Thành tựu và những bất cập, hạn chế của Chính sách dân tộc hiện nay

Thành tựu và những bất cập, hạn chế của Chính sách dân tộc hiện nay

28-04-2016 - 19:48 Dân tộc và chính sách dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách mạng Việt nam
x