Chính sách dân tộc

cấp 19 ấn phẩm báo chí cho đồng bào DTTS

28-04-2016 - 23:11 - 439 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ Quyết định cấp không thu tiền 19 ấn phẩm báo chí cho vùng DTTS

Cấp miễn phí 19 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định cấp 19 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016. Cụ thể, Nhà nước cấp (không thu tiền) 19 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016. Trong đó; Báo Nhân dân: 2 kỳ/tuần, cấp cho người có uy tín trong đồng bào DTTS. Báo Tin tức: 5 kỳ/tuần, cấp cho thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ. Báo Nông thôn Ngày nay: 5 kỳ/tuần, cấp cho Hội Nông dân xã thuộc khu vực III, Chi hội Nông dân thôn, bản, đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ. Báo BẢN TIN THAM KHẢO PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 (TỪ 16-22/4/2016) Trang 5 Tiền phong: 5 kỳ/tuần, cấp cho Đoàn xã thuộc khu vực III, Đoàn xã thuộc khu vực II, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ. Báo Dân tộc và Phát triển: 2 kỳ/tuần, cấp cho UBND xã vùng DT&MN, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III; đồn, trạm biên phòng, đội công tác biên phòng, chùa Khmer, mỗi đơn vị 1 tờ/1 kỳ... Kinh phí thực hiện chính sách cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DT&MN do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của UBDT. (Nhân dân, 21/4)

Gửi bình luận của bạn
x