Chính sách dân tộc

Hội thảo về triển khai 135

28-04-2016 - 23:18 - 436 lượt xem

Tiếp tục nổ lực thực hiện chương trình 135- chương trình xương sống của chính sách dân tộc

 Góp ý dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện CT135 giai đoạn 2016-2020 Sáng 20/4, UBDT phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Viện trợ Ai Len tổ chức Hội thảo kỹ thuật góp ý dự thảo Báo cáo khả thi và Thông tư hướng dẫn thực hiện CT135 giai đoạn 2016-2020. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối CT135 chủ trì Hội thảo. Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã giới thiệu tóm tắt dự thảo Khung thiết kế CT135 giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện CT135 về hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao năng lực và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2016-2020, CT135 hướng tới mục tiêu thúc đẩy giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã BẢN TIN THAM KHẢO PHỤC VỤ LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 (TỪ 16-22/4/2016) Trang 11 hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho các hộ gia đình thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn, bản đặc biệt khó khăn. Chương trình gồm 3 dự án thành phần: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn, bản; hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập; nâng cao năng lực cho cán bộ xã và cộng đồng. Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Văn Bảy đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả gửi về Văn phòng Điều phối CT135 để tổng hợp, bổ sung hoàn thiện các văn bản, thông tư.

Gửi bình luận của bạn
x