Chính sách dân tộc

Khoảng cách giáo dục mầm non vùng dân tộc, miền núi

03-05-2016 - 16:09 - 509 lượt xem

Giáo dục mầm non vùng dân tộc, miền núi còn khoảng cách khá xa so với mặt bằng trung bình

Khoảng cách chênh lệch vùng miền vẫn khó thu hẹp

Theo thống kê, năm 2014-2015, chương trình Giáo dục nầm non (GDMN) đã được thực hiện tại 14.199 trường, đạt tỷ lệ 99,97% với 167.753 nhóm lớp. Trong đó có 57.947 lớp mẫu giáo 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ được học chương trình GDMN đạt 99,1%, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%. Cả nước có 166.732 nhóm lớp học 2 buổi/ngày, đạt tỉ lệ 98%. Có 98,9% trẻ 5 tuổi học 2 buổi/ngày. Đến cuối năm 2015, có hơn 95% các trường mầm non hoàn thành tự đánh giá và 18,7% số trường mầm non được   đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 1 trở lên. Điều này thể hiện sự nỗ lực của các cấp trong việc đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng các trường mầm non. Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) cho biết, 10 năm qua, nguồn vốn ODA cho GDMN rất ít ỏi, đến nay mới chỉ có một dự án ODA là Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non, tập trung hỗ trợ cho đối tượng trẻ khó khăn, DTTS, hỗ trợ trả lương giáo viên, chưa có dự án đầu tư riêng giải quyết vấn đề trường lớp, cơ sở vật chất. Vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ, tỷ lệ giáo viên/lớp còn thấp. Cả nước vẫn còn 30.090 nhóm, lớp ghép 2-3 độ tuổi. Ở một số điểm lẻ, trẻ 5 tuổi chưa được tách thành lớp riêng để chuẩn bị tâm thế vào lớp 1… Trong những năm qua, các địa phương cũng đã tăng chi ngân sách cho GDMN, nhờ vậy mức chi bình ngân ngân sách/trẻ/năm tăng từ 2,1 triệu đồng năm 2005 lên 5,8 triệu đồng/trẻ năm 2014. Cả nước hiện có 97,8% đơn vị cấp xã, 92,4% đơn vị cấp huyện và 71,4% đơn vị cấp tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi. Những tỉnh còn lại phấn đấu đạt chuẩn năm 2016.

Gửi bình luận của bạn
x