Trung tâm Quyền con người

BẢO TRỢ TRẺ EM - LỰA CHỌN ĐÁNG TỰ HÀO

27-12-2016 - 15:48 - 1123 lượt xem

Hoàng Xuân Lương

 

QUỸ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN AN SINH XÃ HỘI VIỆT NAM (AFV)
 Có trụ sở tại Tầng 5, tòa nhà VinaFor, 127 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam
Tổng đài liên hệ: 18006677 / 18006683
Email: vongtaybeban@afv.vn
Web: www.afv.vn

Chương trình Bảo trợ trẻ của AFV là chương trình kết nối các nhà tài trợ cá nhân với các trẻ em tại vùng nghèo nhất thuộc miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long; nhằm mang lại cơ hội phát triển không chỉ có trẻ, mà cho cả cộng đồng nơi trẻ đang sinh sống.

Khoản đóng góp hàng tháng của Nhà tài trợ sẽ được sử dụng để thực hiện các chương trình giảm nghèo và phát triển bền vững cho trẻ em và cả cộng đồng, tập trung vào các vấn đề đảm bảo lương thực, giáo dục, quản trị, quyền phụ nữ cũng như ứng phó với thiên tai và tác động của biến đối khí hậu. Sáu tháng một lần, trẻ được bảo trợ sẽ gửi tặng Nhà tài trợ những bức thư và tranh vẽ kèm theo báo cáo hoạt động từ AFV.

Cuộc sống của hàng ngàn trẻ em ở các vùng miền núi, vùng sâu và các vùng dân tộc thiếu số ngày càng được cải thiện là nhờ vào những Tấm lòng vàng như quý vị. Hãy tham gia Chương trình Bảo trợ trẻ từ hôm nay và cùng chúng tôi đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em!

Trung tâm nghiên cứu Quyền con người Vùng Dân tộc, miền núi ( HRC ) trong năm qua đã được Quỹ AFV hỗ trợ giúp đỡ các dự án thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chúng tôi nhận thấy hoạt động của quỹ với tấm lòng cao đẹp, hướng về trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Trung tâm chúng tôi rất mong mọi người tham gia hoạt động từ thiện với Quỹ AFV, mỗi người sẽ tiết kiệm mỗi tháng 300 ngàn đồng để giúp 1 cháu học sinh có địa chỉ cụ thể, hàng tháng kết nối qua mạng với học sinh đó để biết sự giúp đỡ của mình đã giúp cháu vượt qua khó khăn như thế nào.

 Mọi người có thể đăng ký thẳng với Quỹ AFV theo địa chỉ trên, hoặc thông qua Trung tâm Quyền con người vùng Dân tộc, miền núi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm kết nối với Quỹ AFV.

                                                                     Hoàng Xuân Lương Giám Đốc Trung Tâm HRC

 

 

Gửi bình luận của bạn
x