Trung tâm Quyền con người

Kính gửi các tổ chức, cá nhân Trong nước và Quốc tế

28-06-2016 - 10:53 - 822 lượt xem

Thư của HRC

 

Kính gửi: Các Tổ chức, Cá nhân Trong nước và  Quốc tế

 Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng Dân tộc, miền núi : HRC- là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, nghiên cứu và ứng dụng các nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm góp phần vào sự phát triển con người, bảo vệ Quyền con người theo pháp luật Việt Nam và các Công ước, điều ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

    HRC đang tập trung vào việc tạo ra công ăn việc làm cho các nhóm dễ bị tổn thương: người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số, người cao tuổi ...; Các dân tộc rất ít người có nguy cơ suy giảm nòi giống; đánh giá khảo sát tình trạng thiếu đất sản xuất, việc chuyển đổi nghề, giải quyết việc ở vùng dân tộc và miền núi; quan hệ các Tộc người hai bên biên giới; các giải pháp để giảm tình trạng Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

    Từ những kết quả của nghiên cứu này HRC sẽ tư vấn cho các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách bảo đảm quyền con người và giữ gìn và thúc đẩy nền văn hóa của các dân tộc.

 HRC trân trọng mong đợi sự hỗ trợ của Tổ chức , bạn bè Quốc tế, các Doanh nghiệp, Các tổ chức và cá nhân trong nước để Giúp đỡ đồng bào các Dân tộc thiểu số.

                     

  Trung Tâm nghiên cứu Quyền con người Vùng Dân tộc, miền núi

 

 

                         


 

Gửi bình luận của bạn
x