Trung tâm Quyền con người

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi

27-05-2016 - 21:58 - 2558 lượt xem

Sáng nay(27/5), tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi ra mắt

Đến tham dự buổi lễ ra mắt có Ông Y Thông, Đại diện lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Ông Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Ngài Chan Chea, Quốc vụ khanh, Cố vấn chính trị Hoàng gia Campuchia;Ông Hoàng Xuân Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi;; Ông Tạ Đức Toàn, Giám đốc VOV4 Đài tiếng nói Việt Nam; Giáo sư – Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng; Giáo sư – Tiến sĩ Tô Duy Hợp, Chủ tịch kiêm Tổng Trung tâm khoa học tư duy; Nhà giáo – Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng Cục trưởng Cục dân số, Tổng Biên tập báo Gia đình và Xã hội; … cùng đại diện lãnh đạo Bộ ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí, tổ chức quốc tế, cán bộ nhân viên Học viện Jews, các đại biểu khách quý…

Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núiđược Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành lập theo quyết định số 214/QĐ – LHHVN ngày 24 tháng 03 năm 2016 là đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ nhằm: Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển con người, chú trọng hướng tiếp cận từ đảm bảo quyền con người, từ lịch sử, văn hóa tộc người trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc miền núi; Dịch vụ khoa học và công nghệ, thông tin, tư vấn phản biện, chuyển giao công nghệ, giám sát độc lập, lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình cho các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực đảm bảo phát triển con người vùng dân tộc miền núi. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học. Đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và các dịch vụ khác cho các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực phát triển con người vùng dân tộc, miền núi; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi.

 

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi cho Giám đốc Trung tâm Ông Hoàng Xuân Lương.

Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi đánh dấu một bước chuyển mình trong sự nghiệp đưa khoa học công nghệ lên vùng dân tộc, miền núi. Từ đó, phát huy quyền con người, yếu tố tộc người để xây dựng và nâng cao đời sống kinh tế. Bảo vệ quyền và lợi ích con người vùng dân tộc, miền núi theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam, Công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chia sẻ với bạn bè quốc tế, tổ chức phi chính phủ những nỗ lực của Việt Nam quan tâm, phát triển vùng dân tộc, miền núi để nhận ra khó khăn trong chính sách vùng dân tộc, miền núi, kịp thời đưa ra giải pháp và phát huy tối đa yếu tố nội lực.

Ông Hoàng Xuân Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi cho biết: Năm 2016 – 2017 Trung tâm sẽ khảo sát toàn diện tình hình sản xuất, chuyển đổi nghề của vùng dân tộc miền núi, chú trọng 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Phối hợp với các tổ chức quốc tế nghiên cứu, bảo vệ, bảo tồn văn hóa tộc người. Hội thảo việc làm cho thanh niên khuyết tật vùng dân tộc miền núi, thực hiện dịch vụ khoa học của một số cơ quan tổ chức.

Ông Hoàng Xuân Lương Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi phát biểu ý kiến tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ ra mắt Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định: Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi là nơi tập hợp các nhà khoa học công nghệ, đồng thời phản ánh, kiến nghị đến hoàn thiện chính sách cùng dân tộc miền núi, nhưng phải đảm bảo tuân thủ chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, tuân thủ quy định  Hiến pháp và Pháp luật của Nhà Nước. Liên hiệp các Hội  Khoa học và Kỹ thuật Việt Namcam kết sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ Trung tâm tập hợp được nhiều nhà Khoa học Công nghệ tham gia vào các hoạt động của Trung tâm.

Tại buổi lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu quyền con người  vùng dân tộc, miền núi đã bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Lương là Giám đốc Trung tâm với nhiệm kỳ 5 năm.

 

Tuyển Thủy

 

 

 
 

Gửi bình luận của bạn
x