Trung tâm Quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi làm việc với Sứ quán ÁUSTRALIA

13-10-2016 - 18:38 - 629 lượt xem

Pa Vệ Sủ

Chiều ngày 13/10, Trung tâm quyền con người Vùng dân tộc, miền núi làm việc với đại diện Đại Sứ quán AUSTRALIA tại hà Nội.

 Hai bên trao đổi về những nội dung có thể phối hợp để giúp đồng bào vùng dân tộc miền núi nâng cao thu nhập, quyền tiếp cận thông tin, và vai trò của người dân trong xây dựng Nông thôn . Bạn hứa sẽ quan tâm tới các đề xuất của Trung tâm HRC

Gửi bình luận của bạn
x