Trung tâm Quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi phát hành cuốn sách : Người dân tộc mình cũng có nhiều quyền đấy

22-11-2016 - 15:32 - 1165 lượt xem

Hoàng Xuân Lương

Được sự hỗ trợ tài chính của EU và ACTIONAID, Trung tâm nghiên cứu quyền con người Vùng dân tộc, miền núi đã tiến hành khảo sát nhu cầu hiểu biết của người dân tộc thiểu số vè các quyền cơ bản Chính trị, văn hóa, Kinh tế; vai trò của người dân trong thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, đề cao tính tự giác vươn lên của người dân trong việc thực hiện Quyền của mình.

 Cuốn sách được biên soạn theo dạng Hỏi-Đáp, có nhân vật, cốt chuyện hấp dẫn, hường người đọc thích thú với loại hình tuyên truyền này.Cuốn sách được in bằng 3 thứ tiếng : Tiếng Việt, tiếng Mông, tiếng Dao

Gửi bình luận của bạn
x