Trung tâm Quyền con người

Trung tâm nghiên cứu Quyền con người Vùng dân tộc, miền núi tiến hành khảo sát đất sản xuất và hiệu quả chuyển đổi nghề vùng Tây Nam Bộ

31-08-2016 - 11:15 - 1052 lượt xem

Hoàng Xuân Lương

Được sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức ACTIONAID, Trung tâm nghiên cứu Quyền con người Vùng dân tộc, miền núi, phối hợp với các vụ chức năng của UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh tiến hành khảo sát đánh giá tình hình đất sản xuất và hiệu quả chuyển đổi nghề của đồng bào vùng Tây Nam Bộ, nhằm có số liệu chính xác về tình hình thiếu đất sản xuất, lý do vì sao không thực hiện được các chính sách về hỗ trợ đất sản xuất cho người dân? tại sao chuyển đổi nghề chưa phù hợp điều kiện địa lý, phong tục tập quán các dân tộc? chưa ổn định cuộc sống của  đồng bào các dân tộc, từ đó kiến nghị với nhà nước các giải pháp góp phần nâng cao đời sống đồng bào, ổn định và đoàn kết các dân tộc.

  Đây là một nhiệm vụ rất nặng và khó khăn. Trung tâm nghiên cứu Quyền con người Vùng Dân tộc ,miền núi rất mong các tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước quan tâm đến vấn đê này tham gia góp ý kiến . mọi sự tham gia ý kiến tư vấn, hoặc các tài liệu có liên quan xin gửi qua Email : human.vn55@gmail.com

  Xin trân trọng cảm ơn. 

Gửi bình luận của bạn
x