Trung tâm Quyền con người

Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi vừa hoàn thành cuốn : Tài liệu hướng dẫn phân tích Ngân sách cấp xã

10-04-2017 - 06:59 - 700 lượt xem

Pa Vệ Sủ

Được sự giúp đỡ của ACTIONAID Quốc tế tại Việt Nam và Liên minh EC, Trung tâm nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc miền núi vừa biên soạn xong cuốn " Tài liệu hướng dẫn, phân tích ngân sách cấp xã "

Cuốn tài liệu được in bằng 3 thứ tiếng : Việt- Mông- Dao, Nội dung cuốn tài liệu sẽ giúp cho người dân hiểu được những nội dung cơ bản của ngân sách cấp xã, để góp phần thực hiện quyền giám sát trong quá trình chi tiêu ngân sách. Toàn bộ số tiền Biên soạn anh em tự nguyện Đóng góp vào quỹ AFV để giúp các cháu học sinh nghèo tại Tây nguyên và Tây Bắc.

Gửi bình luận của bạn
x