Văn -Thơ

Chùm thơ về hũ tục đốt vàng mã

25-02-2018 - 14:37 - 563 lượt xem

NGUYỄN VĂN TOÀN

Vàng mã không bằng hiếu đạo tròn

 

Cây cối chết mục nát thành đất

Con người sẽ tử biệt sinh ly

Sống và chết: tự nhiên đã thế

Ăn uống, áo quần lo lúc sống

Chết rồi hóa bụi còn chi nữa mà!

Đốt vàng mã người khuất được gì?

“địa phủ”, “âm tào” nào đâu có

Mê muội nghĩ ra thôi đó mà!

Thương cha thương mẹ hãy nhớ liền

Hiếu đạo tròn, đừng chờ lúc mất!

 

Cười hũ tục

 

Thuở xưa bên nước Trung Hoa

làm giấy là nghề vợ chồng Vương Luân

Tay nghề kém cỏi cho nên

giấy nào được đẹp, khách thời không mua

Hàng tồn liền nghĩ kế ngay

vợ thì giả chết, chồng thì báo tang

Mời ngay hàng xóm họ hàng

phụ vào đốt đủ hàng trăm thứ đồ

Vàng mã cúng tế hóa tro

đốt xong khấn vái, vợ liền hồi dương

Khoe rằng: có cõi âm ty

hình nhân thế mạng ngựa trâu bắt lầm

Tiền vàng hối lộ Diêm Vương

cho nên mới được về bên con chồng

Ai thấy tận mắt đều tin

Miệng đời đồn thổi, Vương Luân phát tài

Hậu nhân cứ thế thành quen

u mê từ đó mà thành chứ đâu!

 

Huế, ngày 25/2/2018

Gửi bình luận của bạn
Xem thêm
x