• Amiang trắng

Không để Amiang trắng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số

Không để Amiang trắng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số

09-08-2018 - 09:07 Ngày 03 tháng 8 năm 2018, tại Lạng Sơn, “Hội thảo Báo chí về Lộ trình dừng sử dụng Amiang trắng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam” đã diễn ra với sự tham gia của Lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc, Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Viện IRECO, thành viên Nhóm JEH, Tổ chức APHEDA, các báo, đài, tạp chí và đồng bào dân tộc tại địa phương.
x