• Bảo tồn ngôn ngữ

Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS trong xu thế hội nhập

Bảo tồn ngôn ngữ các DTTS trong xu thế hội nhập

23-05-2018 - 10:15 Khó khăn về tài chính, phương án bảo tồn chưa phù hợp… là những “điểm nghẽn” trong công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người. Đặc biệt, đối với tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc rất ít người, việc bảo tồn hiện không theo kịp tốc độ mai một.
x