• cô giáo… quỳ

Vài suy nghĩ về nghề giáo nhân vụ cô giáo… quỳ

Vài suy nghĩ về nghề giáo nhân vụ cô giáo… quỳ

11-03-2018 - 09:36 Không thể hiểu tại sao trong khi lên án người cha bắt cô giáo quỳ, phê phán một cách độ lượng việc cô giáo bắt học trò quỳ và giờ thương cảm cô, chưa thấy một tiếng nói nào về nỗi hoang mang của những đứa trẻ ở lớp học ấy, tại ngôi trường ấy, trước hành xử của những người lớn ấy.
x