• cộng hưởng từ

Đưa robot tảo si

Đưa robot tảo siêu nhỏ vào cơ thể do thám và trị ung thư

25-11-2017 - 08:34 Những robot siêu nhỏ được chế tạo từ… tảo xoắn có thể được điều khiển từ xa để tìm kiếm các tế bào ung thư và vận chuyển thuốc tiêu diệt chúng. Xong nhiệm vụ, chúng sẽ tự phân hủy.
“Đè” bệnh nhân ra xét nghiệm!

“Đè” bệnh nhân ra xét nghiệm!

01-04-2017 - 22:22 Nhiều bệnh nhân đã bị chỉ định phải xét nghiệm từ thiết bị y tế được lắp đặt ở các bệnh viện theo diện xã hội hóa, rất tốn tiền dù không cần thiết
x