• Đường sắt Việt Nam tương lai

Một hình dung về đường sắt quốc gia “thì” tương lai Bài 1: Đường sắt Việt Nam tương lai - Cùng vận hành 2 hệ thống cũ mới

Một hình dung về đường sắt quốc gia “thì” tương lai Bài 1: Đường sắt Việt Nam tương lai - Cùng vận hành 2 hệ thống cũ mới

13-06-2018 - 16:03 Sau những tai nạn liên tiếp, vấn đề cách mạng hóa đường sắt quốc gia lại trở thành thời sự. 8 năm trước, Quốc hội đã bác đề xuất đầu tư hơn 50 tỷ USD làm mới đường sắt của Chính phủ. Phỏng vấn Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh về hình hài tương lai của đường sắt quốc gia. Quốc Dũng – Việt Anh thực hiện.
x