• nâng bậc lương

B

Bình Định nói gì về “50 người chưa đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo”?

12-01-2018 - 14:16 Tỉnh Bình Định đã và đang khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích và quản lý hồ sơ công chức.
Tham khảo ý kiến Công đoàn khi điều chỉnh lương

Tham khảo ý kiến Công đoàn khi điều chỉnh lương

29-11-2016 - 22:11 Đó là lưu ý của Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM (HEPZA) đối với các doanh nghiệp (DN) khi xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiền lương năm 2017.
x