• Nguyễn Trần Bạt

Bài 2: Đừng để đầu tư nhiều, nợ công cao, lại không hiệu quả

Bài 2: Đừng để đầu tư nhiều, nợ công cao, lại không hiệu quả

08-06-2018 - 23:08 Đừng để phạm phải sai lầm là đầu tư rất nhiều dẫn đến tình trạng nợ công cao mà lại không hiệu quả. Việt Nam đã là một nền kinh tế mà tất cả cái gì có thể mở được đều đã mở, sự mở ấy đạt đến mức hở rồi” - Nguyễn Trần Bạt
Lựa chọn mô hình phát triển phù hợp (Bài 1)

Lựa chọn mô hình phát triển phù hợp (Bài 1)

08-06-2018 - 08:42 Chính sách mở cửa, hội nhập đã đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một trong những nước phát triển nhanh ở khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình mở cửa cũng đã cho chúng ta những bài học quý báu về công tác quản lý. Nhân dịp các ĐBQH đang thảo luận về mô hình đặc khu kinh tế, chuyên gia Nguyễn Trần Bạt đã có những chia sẻ, trăn trở hết sức tâm huyết. Bài phỏng vấn được thực hiện bởi nhà báo lão thành Xuân Ba.
Suy tưởng cùng Nguyễn Trần Bạt

Suy tưởng cùng Nguyễn Trần Bạt

15-05-2018 - 08:57 Với hơn 2000 trang viết được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành thành năm cuốn sách gây xôn xao dư luận, bạn đọc biết đến Nguyễn Trần Bạt với tư cách là một người viết, một người nghiên cứu triết học hơn là một nhà kinh doanh.
Ông Nguyễn Trần Bạt: Phát triển kinh tế tư nhân là cuộc cải cách khổng lồ

Ông Nguyễn Trần Bạt: Phát triển kinh tế tư nhân là cuộc cải cách khổng lồ

16-05-2017 - 05:03 Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt cho rằng, nhà nước phải làm mọi cách để đảm bảo bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân.
Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt: “Chúng ta vẫn đang sống mà không có TPP”

Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt: “Chúng ta vẫn đang sống mà không có TPP”

24-11-2016 - 18:04 “Bây giờ chúng ta lo gì, lo không có TPP, chúng ta chắc chắn không có TPP. Tôi không nói chắc chắn là vĩnh viễn không có TPP, mà tôi nói là chắc chắn không có TPP ít nhất là trong nhiệm kỳ của Trump”, chuyên gia Nguyễn Trần Bạt bình luận.
x