• nhân dân

Nhân dân là chủ thể của sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia

Nhân dân là chủ thể của sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia

01-08-2018 - 14:19 Do điều kiện địa lý và lịch sử, trong quá trình hình thành lãnh thổ quốc gia, nước ta luôn bị xâm chiếm bằng vũ lực nên cuộc chiến đấu trường kỳ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc diễn ra liên tục để chủ quyền, lãnh thổ hàng nghìn năm qua vẫn được giữ vững. Do đó, ông cha ta đã để lại những di sản truyền thống khá đặc sắc về “phương lược” bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến dân về loa phường

Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến dân về loa phường

09-02-2017 - 16:35 Sau 2 ngày tạm dừng vì lý do kỹ thuật, thành phố Hà Nội tiếp tục lấy ý kiến về loa phường trên cổng giao tiếp điện tử Hanoi.gov.vn.
x