• “Nước Nga

“Nước Nga và thế giới: hình bóng của tương lai”- hiện hữu hay mơ hồ?

“Nước Nga và thế giới: hình bóng của tương lai”- hiện hữu hay mơ hồ?

08-06-2018 - 23:15 Vừa qua, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã chủ trì cuộc hội thảo Diễn đàn Kinh tế Moskva lần thứ 6 với chủ đề “Nước Nga và thế giới: hình bóng của tương lai”, trong đó có sự tham dự của hàng ngàn chuyên gia Nga và nước ngoài, bao gồm các nhà chính trị, nhà khoa học và doanh nhân. Nhiều nhà phân tích cho rằng, hình bóng của tương lai nước Nga còn khá mơ hồ.
x