• ông Tập

Áp lực với quan chức Trung Quốc khi ông Tập nắm quyền lực tuyệt đối

Áp lực với quan chức Trung Quốc khi ông Tập nắm quyền lực tuyệt đối

17-03-2018 - 14:52 Nhiều quan chức Trung Quốc đang có xu hướng nhiệt tình thái quá để làm hài lòng Chủ tịch Tập, gây ra những hệ lụy không mong muốn.
Chiến thuật của ông Tập trong hành trình vươn tới quyền lực tuyệt đối

Chiến thuật của ông Tập trong hành trình vươn tới quyền lực tuyệt đối

10-03-2018 - 22:06 Ông Tập để đồng minh đưa ra đề xuất sửa đổi hiến pháp và quyết liệt thực hiện các biện pháp để xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch.
x