• ÔNG TUYỂN

CÁI “KHÙNG” CỦA ÔNG TUYỂN

CÁI “KHÙNG” CỦA ÔNG TUYỂN

26-07-2018 - 16:23 Các chuyện dưới đây tôi chỉ được nghe kể, chưa hỏi lại ông để kiểm chứng. Thực tế là chưa dám hỏi vì tôi biết tính ông không thích người ta viết nhiều về mình. Bằng chứng là sau vài bài viết về ông được đăng báo, tôi hý hửng gọi điện khoe với ông, tưởng được khen, ai dè bị ông dội cho một gáo nước lạnh: Ai khiến chú viết, rồi cúp máy. Tôi định cãi: anh không khiến nhưng xã hội khiến, mà không kịp.
x