• thanh tra Bộ Nội Vụ

B

Bình Định nói gì về “50 người chưa đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo”?

12-01-2018 - 14:16 Tỉnh Bình Định đã và đang khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích và quản lý hồ sơ công chức.
x