• thuốc độc

Ám ảnh « thuốc độc » ở xã nghèo miền núi

Ám ảnh « thuốc độc » ở xã nghèo miền núi

11-06-2018 - 16:38 Tôi tìm về xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để tìm hiểu thực hư câu chuyện về con thuốc độc. Yên Hóa là một xã miền núi, dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề làm nông, đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền, những câu chuyện về “con thuốc độc” vẫn luôn bám lấy cái xã nghèo này mãi không thôi.
x