Tôn giáo

10 Điều răn của Chúa

05-05-2016 - 11:32 - 657 lượt xem

Chúa khuyên răn con người phải làm đúng bổn phận làm người

10 điều răn của chúa :

  1-Phải thờ kính Thiên chúa trên hết mọi sự.

 2-Không được lấy danh thiên chúa để làm những việc phàm tục, tầm thường.

 3-Giành ngày chủ nhật để thờ phụng Thiên chúa

 4-Thảo kính cha mẹ

 5-Không được giết người.

 6-Không được dâm dục.

 7-không được gian tham lấy của người khác.

 8-Không được làm chứng dối, che dấu gian dối.

 9-Không được ham muốn vợ, chồng người khác.

 10-Không được ham muốn của cải trái lẽ.

Gửi bình luận của bạn
x