Tôn giáo

KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC GIẢI QUYẾTVẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KÌ MỚI

17-05-2017 - 17:09 - 2011 lượt xem

Tác giả Hà Hồ Sinh, Lý Hiểu Vũ , Học viện Mác –Đại học Nhân Dân TQ, đăng tải bởi Cục Sự vụ Tôn giáo Quốc gia-State Administration for Religious Affairs of PRC . Người dịch : Nguyễn Ngọc Điệp

  Trong thời kì mới, các thế lực bên ngoài lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập nhằm mục tiêu phân hóa, Tây hóa Trung Quốc. Đảng, Chính phủ TQ coi cuộc đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo là một bộ phận quan trọng của công tác tôn giáo, trong thực tiễn đấu tranh , đã từng bước hình thành và tổng kết nên những kinh nghiệm và lí luận về đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo trong tình hình mới.

1.    Biểu hiện chủ yếu lợi dụng tôn giáo thể hiện trên 3 mặt : ảnh hưởng tư tưởng, khống chế tổ chức, lật đổ chính trị.

Thời kì đầu công cuộc cải cách và mở của, các thế lực thù địch từ bên ngoài thâm nhập vào TQ, chủ yếu là thâm nhập chính trị, tuyên truyền giá trị quan phương Tây với cái gọi là “dân chủ”, “tự do” , “bình đẳng” , nhằm lật đổ sự lãnh đạo của ĐCSTQ, lật đổ chế độ XHCN. Sau bão táp chính trị tại Bắc Kinh năm 1989 ( ý nói về Sự kiện Thiên An Môn- quân đội TQ đã dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình chống Đảng của hàng chục ngàn sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn- nd), các thế lực thù địch từ bên ngoài thấy rằng chỉ đơn thuần thâm nhập vào TQ bằng chính trị khó có thể đạt được mục đích, chúng còn ráo riết lợi dụng tôn giáo để thâm nhập, thực hiện tuyên truyền , khống chế các sự vụ tôn giáo và các đoàn thể tôn giáo trong nước, xây dựng và phát triển bất hợp pháp các tổ chức tôn giáo trong nước , thể hiện trên 3 mặt : tư tưởng, tổ chức, chính trị:

   Đầu tiên là tiến hành truyền giáo, mở rộng phạm vi ảnh hưởng của tôn giáo, phát triển tín đồ , đế đạt được ảnh hưởng về tư tưởng, thậm chí khống chế quần chúng tôn giáo. Chúng ta đều biết, Tín ngưỡng tôn giáo về mặt tư tưởng và hình thái ý thức là hoàn toàn khác biệt với tín ngưỡng vô thần của chủ nghĩa Mác chiếm địa vị lãnh đạo trong xã hội TQ. Do đó, công việc đầu tiên lợi dụng tôn giáo đế tiến hành thâm nhập là tiến hành hoạt động và tuyên truyền cho thuyết có thần. Với các thế lực bên ngoài mà nói, lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập vào một đất nước TQ xã hội chủ nghĩa mà thuyết vô thần chiếm tuyệt  đại đa số trong nhân dân, thì việc phải làm đầu tiên là mở rộng ảnh hưởng của tôn giáo thuyết hữu thần trong nhân dân TQ và tăng cường phát triển lực lượng tín đồ tôn giáo. Thể hiện cuối cùng mà tôn giáo phát huy tác dụng là ảnh hưởng lựa chọn tư tưởng và hành vi của tín đồ, vì vậy, điều cơ bản nhất lợi dụng tôn giáo tiến hành thâm nhập là thông qua truyền giáo, phát triển tín đồ để thực hiện ảnh hưởng thậm chí là khống chế hành vi và tư tưởng của  tín đồ. Truyền giáo, bản thân nó không phải là thâm nhập, nhưng trái lại , thâm nhập lại chủ yếu biểu hiện qua truyền giáo. Lấy ví dụ Đạo Cơ Đốc(Ki tô giáo), các thế lực bên ngoài đã đẩy mạnh cái gọi là kế hoạch “Phúc âm tây tiến”, tiến hành truyền giáo ở vùng dân tộc thiểu số ở miền Tây và vùng biên giới, chúng giành dật quần chúng , ý đồ cần đạt được là TQ bị thuần phục bởi Cơ Đốc giáo. Một số tổ chức Cơ Đốc giáo Hàn Quốc đưa ra kế hoạch , đầu tiên phải “ phúc âm hóa” 220 vạn tín đồ dân tộc Triều Tiên tại TQ, sau đó “ phúc âm hóa” dân TQ còn lại.

  Các thế lực thù địch bên ngoài thông qua lợi dụng tôn giáo để thâm nhập vào TQ , khác hoàn toàn với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vô thần vào TQ, nó tạo nên sự hỗn loạn tư tưởng trong ý thức quần chúng, nó tấn công vào thể chế tín ngưỡng chính thống, làm đảo lộn địa vị lãnh đạo trong lĩnh vực hình thái ý thức của chủ nghĩa Mác –Lê nin, thứ nữa là phát triển và xây dựng phi pháp các tổ chức tôn giáo và các điểm hoạt động tôn giáo, can dự vào sự vụ tôn giáo trong nước.  Mục đích thâm nhập vào tổ chức được thể hiện trên các vấn đề sau đây:

  Một là, phát triển các thế lực ngầm, xây dựng các tổ chức tôn giáo ngầm, đào tạo người đứng đầu, thực hiện ý đồ chia rẽ các tổ chức tôn giáo yêu nước trong nước, làm ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo yêu nước. Với sự ủng hộ của các thế lực bên ngoài, các tụ điểm Cơ Đốc giáo mở rộng thế lực, tổ chức các hoạt động phi pháp, chống lại sự quản lí theo pháp luật của các cơ quan nhà nước, thậm chí đã xuất hiện phát triển thế lực thay thế địa vị giáo hội trong thể chế pháp lí qui định. Mỹ đã cổ vũ các tổ chức Cơ Đốc giáo bằng nhiều con đường khác nhau giúp đỡ cho cái gọi là “ giáo hội gia đình”. Trước mắt, các thế lực bên ngoài coi “ giáo hội gia đình” là hình thức dân gian chủ yếu để truyền bá Cỏ Đốc giáo vào TQ, tự phong người truyền giáo, lập ra các tụ điểm hoạt động trái phép, tiến hành truyền giáo phi pháp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lí của Nhà nước đối với sự vụ tôn giáo.

  Hai là, công kích vào phương châm độc lập , tự chủ, tự làm của tôn giáo TQ, gây mọi áp lực đối với nhân sĩ tôn giáo yêu nước ,  thọc tay can dự vào việc điều chỉnh giáo chức trong tổ chức tôn giáo TQ, can dự vào sự vụ tôn giáo trong nước. Va ti căng , một mặt muốn cải thiện quan hệ với TQ, mặt khác lại tăng cường giành quyền bổ nhiệm giám mục, đẩy mạnh can thiệp, ủng hộ và chỉ đạo các thế lực Thiên chúa giáo hoạt động ngầm ngoan cố đối kháng với các đoàn hội yêu nước, thực chất là can dự vào công việc điều chỉnh bình thường các chức sắc Thiên chúa giáo TQ, thọc tay vào sự vụ tôn giáo TQ, phá hoại chủ trương độc lập, tự chủ, tự làm của tôn giáo TQ.

  Ba là, tìm mọi thủ đoạn để thâm nhập vào các tổ chức tôn giáo yêu nướcTQ, làm nhiễu loạn mọi hoạt động tôn giáo bình thường, tạo nên sự xáo trộn tư tưởng trong quần chúng giáo dân, làm tổn hại đến tự do tín ngưỡng của công dân. Va ti căng còn bí mật ủy nhiệm giáo chủ ngầm, xây dựng các tổ chức có tính chất toàn quốc, chống lại phương châm độc lập tự chủ của Thiên chúa giáo TQ, giành dật quần chúng tín đồ. Các thế lực giáo hội  hoạt động ngầm của Thiên chúa giáo được các thế lực bên ngoài lợi dụng, các phần tử cốt cán của chúng tỏ ra coi thường pháp luật nhà nước, không phục tùng sự quản lí của Chính phủ, thành lập các tổ chức phi pháp, tiến hành các hoạt động phi pháp, lợi dụng tôn giáo để lừa gạt, bắt ép tín đồ , phá hoại trật tự an toàn xã hội. Các thế lực ngầm đã trở thành một thế lực chính trị bị thao túng từ các thế lực bên ngoài , phạm vi hoạt động phi pháp của nó đã vượt quá xa phạm vi tín ngưỡng tôn giáo. Thực chất  hoạt động của các tổ chức giáo hội ngầm của Thiên chúa giáo là các hoạt động phi pháp có tổ chức chống lại Nhà nước TQ do Va ti căng thao túng.

  Các thế lực thù địch bên ngoài khoác áo tôn giáo, tiến hành tuyên truyền  và hoạt động chính trị phản động , mục đích trực tiếp của chúng là thâm nhập chính trị . Chúng ta đã rất cảnh giác với hoạt động thâm nhập chính trị của các tổ chức lợi dụng tôn giáo được sự ủng hộ từ các thế lực chính trị nước ngoài, đó là một thủ đoạn quan trọng trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch bên ngoài. Thực chất, đây là hoạt động chính trị lợi dụng tôn giáo để tranh thủ quần chúng, chiếm lại trận địa tư tưởng, hòng khống chế tôn giáo trong nước, làm lung lay cơ sở quần chúng và cơ sở tư tưởng do Đảng CS chấp chính, bồi dưỡng nuôi nấng các tổ chức chống Đảng, chống Nhà nước. Mục đích cơ bản của lợi dụng tôn giáo là thâm nhập chính trị, phục vụ cho mục đích chính trị, nhằm kìm hãm TQ phát triển.

  Với sự giúp đỡ mọi mặt  từ các thế lực bên ngoài, tập đoàn Lạt Ma đã trắng trợn lợi dụng tôn giáo để tiến hành hoạt động thâm nhập, nhằm giành quyền lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, reo rắc tư tưởng phân liệt , ý đồ đòi “ Tây Tạng độc lập”, chia cắt đất nước, . Các thế lực đen ở Tân Cương , được sự ủng hộ của các thế lực khủng bố từ bên ngoài, với ngọn cờ “ Thánh chiến” nhằm kích động chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, tiến hành các hoạt động bạo lực khủng bố, hòng quốc tế hóa vấn đề Tân Cương, đạt tới mục đích là tách Tân Cương  ra khỏi đại gia đình các dân tộc TQ, thực chất là chia cắt TQ, phá hoại đại đoàn kết dân tộc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc phát triển kinh tế  và an ninh trật tự xã hội vùng Tân Cương. Năm 1989 , Lạt Ma được nhận giải thưởng hòa bình Nô ben, nhân dịp này, các thế lực bên ngoài càng ráo riết tiến hành lợi dụng tôn giáo hòng thâm nhập chính trị vào TQ.Lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập vào 3 mặt tư tưởng, tổ chức và thâm nhập chính trị. Thâm nhập tư tưởng, tổ chức , thực chất là thực hiện thâm nhập chính trị, thâm nhập chính trị là mục tiêu cơ bản của thâm nhập tư tưởng và tổ chức. Chúng ta phải phân biệt rõ ranh giới giữa lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập với việc giao lưu và truyền bá tôn giáo chính đáng, chúng ta phải nhận thức chính xác thực chất của việc các thế lực bên ngoài lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập  và làm thế nào để chống lại việc lợi dụng tôn giáo tiến hành thâm nhập vào TQ.

2.    Các nguyên nhân chủ yếu lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập.

Có nguyên nhân quốc tế, nguyên nhân trong nước và bản thân tôn giáo, các nguyên nhân này đan xen nhau và mang tính phức tạp đặc thù.

   Nguyên nhân quốc tế : Các nước phương Tây lợi dụng tôn giáo để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước XHCN và các nước mà họ không ưa thích , lại có cả nhân tố do sự tăng nhanh tiến trình toàn cầu hóa dẫn đến sự phát triển đa dạng , phong phú của các hoạt động tôn giáo. Lợi dụng tôn giáo để can thiệp vào TQ là thủ đoạn quan trọng của phương Tây. Từ lâu nay, các thế lực thù địch quốc tế luôn luôn nêu ra vấn đề dân tộc và tôn giáo làm thủ đoạn chính để răn đe và lật đổ các nước XHCN và các nước mà họ không ưa thích. Cùng với sự kiện Liên Xô giải thể, các nước XHCN ĐôngÂu tan rã, là điều kiện thuận lợi để các nước phương Tây lợi dụng tôn giáo làm thủ đoạn hữu hiệu để thâm nhập vào nước khác. Chiến tranh lạnh keó dài gần nửa thế kỉ đã kết thúc, mâu thuẫn đối lập giữa hai hệ thống thế giới do Liên Xô và Mỹ đứng đầu  đã tiêu tan, vì vậy, các thế lực thù địch phương Tây tập trung nhằm vào nước XHCN lớn nhất là TQ , tuyên truyền cho sự đối lập giá trị quan và hình thái ý thức giữa TQ và phương Tây, lợi dụng tôn giáo thâm nhập để đạt mục đích phá vỡ TQ về mặt tinh thần và tư tưởng. Tiến trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của cách mạng tin học, sự truyền bá giao lưu và hoạt động của tôn giáo ngày càng có xu thế phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lợi dụng tôn giáo thâm nhập. Sự phát triển của lịch sử thế giới chứng minh rằng : cách mạng khoa học công nghệ và văn hóa gắn với nhau như hình với bóng, mỗi một bước tiến lớn lao của khoa học công nghệ đều mang lại sự thay đổi có tính cách mạng trong hình thức biểu hiện và phương thức truyền bá văn hóa.Tôn giáo là một bộ phận quan trọng cấu thành văn hóa, cũng thay đổi cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, mỗi một tiến bộ của khoa học công nghệ đều mang lại sự thay đổi phương thức truyền bá tôn giáo, thậm chí mang lại sự thay đổi có tính toàn cầu đối với tôn giáo. Nhiều tổ chức tôn giáo đã sử dụng truyền hình, internet để truyền bá tôn giáo, sự bùng nổ của kĩ thuật số và mạng quốc tế đã ảnh hưởng sâu sắc đến phương thức truyền bá tôn giáo, đến phương thức học tập , phương thức sùng bái, làm cho việc truyền bá tôn giáo nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. Về mặt khách quan, toàn cầu hóa là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo tiến hành thâm nhập.

   Nguyên nhân trong nước: công cuộc cải cách và mở cửa đã mang lại sự đổi mới kì diệu cho toàn xã hội, và nó cũng mang lại sự đa nguyên hóa về quan niệm tư tưởng và hình thái ý thức xã hội. Sự mở cửa đã tạo đà cho giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng , cũng lại là thời cơ thuân lợi đặc biệt  cho các thế lực bên ngoài lợi dụng tôn giáo để thâm nhập vào TQ.Sự đa nguyên hóa về quan niệm tư tưởng và hình thái ý thức xã hội đã tạo điều kiện để truyền bá tôn giáo.Trước thời kì mở cửa, hình thái ý thức và quan niệm tư tưởng ở TQ chịu sự khống chế nghiêm ngặt của nhất nguyên hóa, ngoài hính thái ý thức chủ đạo là chủ nghĩa duy vật, các hình thái ý thức khác rất khó có chỗ đứng trong xã hội. Sau thời mở cửa đến nay , đế phát triển kinh tế, nâng cao tiềm lực tổng hợp quốc gia, TQ đã tiến hành mở cửa trên tất cả các mặt, vừa đi sâu vào cải cách trong nước vừa mở rộng đối ngoại, dẫn đến những thay đổi sâu sắc trong xã hội TQ . Trong lĩnh vực kinh tế : các thành phần kinh tế , hình thức tổ chức, phương thức lập nghiệp, quan hệ lợi ích và phương thức phân phối , ngày càng đa dạng. Trong lĩnh vực chính trị : chế độ bầu cử, chế độ tư pháp, chế độ chính đảng.. tiến mạnh trên con đường dân chủ hóa . Trong lĩnh vực văn hóa : quan niệm tư tưởng, sự lựa chọn giá trị, hình thái ý thức xã hội , ngày càng đa nguyên hóa, tín ngưỡng cũng ngày càng đa nguyên hóa. Những thay đổi này rõ ràng là một bước ngoặt của xã hội TQ. Sự xung đột và truyền bá các quan niệm về văn hóa cũng là điều kiện tốt cho truyền bá tôn giáo. Về mặt khách quan, công cuộc mở cửa cũng là mảnh đất màu mỡ để lợi dụng tôn giáo thâm nhập. Các thế lực bên ngoài không chỉ dựa vào các kênh tôn giáo chính thống mà trong các lĩnh vực phi tôn giáo như  kinh tế, văn hóa, giáo dục , y tế, phúc lợi xã hội... cũng tìm đến các đột phá khẩu như du lịch, đầu tư, hợp tác thương mại, giao lưu văn hóa...chúng tiến hành truyền giáo trên danh nghĩa giao lưu học thuật với nước ngoài, sinh viên TQ đi du học ở nước ngoài đã tiếp thu tôn giáo phương Tây, sinh viên nước ngoài đến TQ học tập đương nhiên cũng mang theo tôn giáo của nước mình vào TQ...các hình thức , phương thức thủ đoạn , nội dung lợi dụng tôn giáo ngày càng đa dạng hóa, và phức tạp hóa, điều này không tách rời với môi trường của TQ trong thời kì chuyển đổi.

  Nguyên nhân bản thân tôn giáo . Bản thân tôn giáo có tác dụng giao lưu truyền bá văn hóa, tôn giáo trở thành công cụ mở rộng giao lưu văn hóa và thâm nhập chính trị. Tôn giáo là con thuyền tải chở văn hóa quan trọng, chứa đựng nội dung và ý nghĩa xã hội phong phú, nó có sức mạnh dung hợp và giao lưu các nền văn hóa khác nhau. Trong một môi trường xã hội nhất định, đặc trưng chuyển tải văn hóa biểu hiện ở tác dụng chỉnh hợp xã hội mạnh mẽ, tức là thông qua một loạt cơ chế bên trong, từ tinh thần và ý thức đã tổ chức quần chúng tín đồ thành một thực thể xã hội gắn kết. Thực thể xã hội tạo thành từ tinh thần và ý thức tôn giáo này có một năng lượng cực lớn, một khi bị thế lực xấu thao túng và lợi dụng thì sức phá hoại của nó không gì có thể đo được, đây chính là điều mà các phương thức thâm nhập khác không thể có được. Bản thân tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, cho nên nó mang một sức thâm nhập hiện thực to lớn. Trong nước , nó có thể thâm nhập vào tất cả các mặt trong đời sống xã hội , trong cộng đồng dân tộc, thậm chí nó được nội hóa thành một bộ phận quan trọng cấu thành tâm lí dân tộc và văn hóa dân tộc . Về đối ngoại, nó biểu hiện nguyện vọng truyền bá mãnh liệt , thông qua truyền bá giáo lí để phát triển tín đồ, mở mang sức ảnh hưởng của bản thân nó, hơn nữa, nó thâm nhập bằng cái vỏ “khuyên người hành thiện”, cho nên nó có tính che đậy rất kín đáo. Tác dụng đặc thù của tôn giáo một khi bị kẻ địch bên ngoài lợi dụng, sẽ trở thành một thủ đoạn quan trọng để tiến hành thâm nhập, thực hiện Tây hóa, phân hóa TQ. Tính thống nhất cao của tôn giáo, khiến một số tín đồ dễ đánh mất đi tình cảm đối với dân tộc và đối với đất nước, chẳng hạn ảnh hưởng của Thiên chúa giáo, một số chức sắc đã không đủ tỉnh táo về tính nguy hại của hoạt động thâm nhập của các thế lực bên ngoài, nên đã bị giao động về lập trường có tính nguyên tắc là độc lập, tự chủ, tự làm, thậm chí còn có thái độ u mê trên các vấn đề tôn nghiêm của giáo hội và chủ quyền quốc gia.

3.    Lợi dụng tôn giáo tiến hành thâm nhập liên quan đến an ninh quốc gia và an ninh tôn giáo, phải kiên trì nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự làm, dựa vào pháp luật để chống lại lợi dụng tôn giáo .

       Chống lại lợi dụng tôn giáo tiến hành thâm nhập trở thành nội dung quan trọng  của công tác tôn giáo trong thời kì mới. Trong thực tiễn đấu tranh, Đảng và Nhà nước đã tích lũy được những kinh nghiệm thể hiện trên 3 mặt sau :

+ Về nhận thức tư tưởng : Phải coi trọng cao độ vấn đề ngăn chặn, chống lại việc lợi dụng tôn giáo tiến hành thâm nhập, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hệ trọng này. Phải nhất quán coi trọng vấn đề đấu tranh , ngay từ thời kì mới mở cửa, trong văn kiện 19-TW năm 1982 của Đảng đã ý thức được các nước phương Tây  nhất định sẽ lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập vào TQ hòng thực hiện ý đồ chính trị của chúng. Tháng 4/1990, Đảng đã chỉ ra “ lợi dụng tôn giáo để giành dật quần chúng với chúng ta, nhất là thanh niên, đó là thủ đoạn thường xuyên của các thế lực trong và ngoài nước, và đó cũng là bài học đau đớn cho một số nước do ĐCS lãnh đạo đã để mất chính quyền. Cuộc đấu tranh chống lại lợi dụng tôn giáo liên quan mật thiết đến việc triển khai công tác tôn giáo, quan hệ đến việc tăng cường đoàn kết dân tộc, đến việc đẩy mạnh xây dựng một xã hội khá giả ổn định phát triển hài hòa, đến việc duy trì an ninh quốc gia và thống nhất tổ quốc, quan hệ đến việc củng cố địa vị chấp chính của ĐCSTQ. Tư tưởng chỉ đạo là : không khoan nhượng, không cho phép bất kì thế lực tôn giáo bên ngoài nào tiến hành hoạt động khống chế tôn giáo trong nước, không cho phép bất kì đoàn thể tôn giáo và cá nhân nào từ bên ngoài can dự vào sự vụ tôn giáo của TQ, không cho phép bất kì tổ chức tôn giáo nào từ bên ngoài dùng bất cứ phương thức nào truyền giáo vào TQ. Phải kiên trì nguyên tắc cơ bản là độc lập, tự chủ, tự làm, đó là sự lựa chọn duy nhất của quần chúng tín đồ, là bảo đảm sống còn để các đoàn thể tôn giáo , các sự vụ tôn giáo không chịu sự chi phối và khống chế của các thế lực bên ngoài.

  + Công tác đối ngoại : Một mặt, không ngừng mở rộng quan hệ hữu hảo thân thiện giao lưu  với tôn giáo các nước , mặt khác phải kiên trì nguyên tắc độc lập tự chủ tự làm . Kiên trì nguyên tắc cơ bản này , chính là nhằm tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại tôn giáo trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là đóng kín hoạt động tôn giáo. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước TQ là ủng hộ các tổ chức đoàn thể tôn giáo yêu nước, các nhân sĩ tôn giáo tích cực triển khai giao lưu đối ngoại với các tổ chức tôn giáo nước ngoài, giới thiệu cho thế giới hiểu rõ tình hình các giáo hội TQ, để người nước ngoài họ có nhận thức đúng đắn về đường lối tôn giáo  của TQ, đây là một bộ phận quan trọng cấu thành ngoại giao nhân dân của TQ. Từ góc độ khác xem xét, việc triển khai chính đáng các hoạt động giao lưu đối ngoại tôn giáo chính là hoạt động quan trọng nhằm ngăn chặn lợi dụng tôn giáo của các thế lực nước ngoài và cũng là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các tôn giáo trong nước. Bản thân các tổ chức tôn giáo trong nước phải thống nhất giữa yêu nước và yêu giáo , có như vậy họ mới trở thành lực lượng quan trọng chống lại lợi dụng tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo phải tăng cường ý thức quốc gia, ý thức công dân và ý thức pháp luật, tự giác triển khai các hoạt động tôn giáo theo đúng khuôn khổ pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia, trân trọng công đức xã hội. Đồng thời với việc mở rộng giao lưu đối ngoại , các tổ chức tôn giáo phải kiên trì nguyên tắc độc lập tự chủ tự làm, căn cứ vào đặc điểm tự thân của tôn giáo TQ để xử lí các sự vụ tôn giáo, có như vậy mới có thể ngăn chặn các thế lực bên ngoài mượn danh nghĩa giao lưu tôn giáo để tiến hành thâm nhập can dự và chi phối sự vụ tôn giáo TQ.

  + Hoàn thiện luật pháp.

 Cần hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách tôn giáo, dựa vào luật pháp để chống lại các thế lực bên ngoài lợi dụng tôn giáo. Phương lược cơ bản của TQ là dựa vào pháp luật để trị quốc và xây dựng đất nước, trong vấn đề tôn giáo, Chính phủ  theo luật pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đoàn thể tôn giáo, thánh đường, chùa chiền, bảo vệ các chức sắc tôn giáo và tín đồ tiến hành hoạt động tôn giáo bình thường , phòng ngừa và ngăn chặn các phần tử bất hợp pháp lợi dụng tôn giáo và hoạt động tôn giáo gây ra nguy hại cho xã hội.  Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế luật pháp về tôn giáo. Bên cạnh các quy định về tôn giáo thể hiện trong hiến pháp, còn có “ Điều lệ sự vụ tôn giáo”, “Điều lệ quản lí nơi hoạt động tôn giáo”, “Quy định quản lí hoạt động tôn giáo của người nước ngoài trong lãnh thổ TQ”. Những quy định này là căn cứ quy phạm để quản lí tôn giáo, quản lí người nước ngoài hoạt động tôn giáo ở TQ. Trong khi thực hiện công tác chống lợi dụng tôn giáo, một mặt phải tiếp tục quán triệt các quy định này, mặt khác, phải nắm vững các công cụ hỗ trợ khác, tiến lên một bước xác định các biện pháp cụ thể để quản lí các hoạt động tôn giáo.

   Trong thực tiễn đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo, Đảng và Nhà nước xuất phát từ 3 mặt : nhận thức tư tưởng, nguyên tắc giao lưu, luật lệ chính sách, từng bước hình thành nên lí luận và kinh nghiệm đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo, đã làm rõ nguyên nhân lợi dụng tôn giáo, làm thế nào để chống lợi dụng tôn giáo. Đây là cơ sở chỉ đạo cho chúng ta nhận thức một cách chính xác và nhất quán để sử lí thỏa đáng trong việc chống lợi dụng tôn giáo để tiến hành thâm nhập vào TQ.

Nguồn tài liệu :

http://www.sara.gov.cn/zzjg/yjzx/xzgdyjzx/16436.htm

http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66704/4495630.html

 

Gửi bình luận của bạn
x