Tôn giáo

Những tiếng nói của bà con giáo dân

11-11-2016 - 22:05 - 644 lượt xem

facebook Hoàng Hữu Phương- Nguyễn lương thành

NGƯỜI CÔNG GIÁO CHÂN CHÍNH KHÔNG CHẤP NHẬN
LINH MỤC AN TON ĐẶNG HỮU NAM

(Lang thang, đọc được bài viết của một con chiên trong giáo phận Vinh, đọc, ngẫm thì thấy quá đau xót cho những con chiên ngoan đạo đang bị linh mục Nam đầu độc hàng ngày...)

Không biết tự bao giờ, những người Công giáo chân chính luôn ý thức được rằng, là người có đạo phải biết “ Mến Chúa, yêu người”. Cũng xuất phát từ đặc điểm thánh thiện đó theo dõi những hành động của linh mục Đặng Hữu Nam quản xứ Phú yên, xã An Hòa huyện Quỳnh Lưu chúng tôi nhận ra một điều, linh mục Đặng Hữu Nam đang đi ngược lại với những gì giới răn của Chúa và giáo luật quy định, phải chăng LM Nam không phải là người có đạo? một câu hỏi đang làm hoang mang chính những người trong cuộc, chính những người Chúa Nhật hằng ngày vận đi lễ nhà thờ. Những người công giáo chân chính xin đưa ra một số dữ liệu để bà con ta rộng đường xem xét.

Tại nhà thờ giáo xứ chúng tôi, khi đi lễ nghe Lm quản xứ rao giảng và roi vào bộ giáo Luật cũng như lời kinh thánh đều nhận ra một điều là, đạo công giáo phải là đạo đức, văn minh, phải biết kính trên nhường dưới, biết hối cải ăn năn, biết hi sinh, biết tha thứ có lòng vị tha, bác ái và nhận hậu, biết cộng sự, hợp tác để cùng xã hội phát triển, bởi xã hội có phát triển, đất nước có bình yên thì tôn giáo mới phát triển được, vì một lẽ đương nhiên đạo giáo sống trong lòng Tổ quốc.

Soi lại những việc làm của Lm Nam chúng tôi thấy hoàn toàn trái ngược với những điều đó. Đặc biệt so sánh với Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục thì thấy rõ hơn, LM Nam không phải là một vị chủ chăn đích thực bởi theo Chương 3 đời sống lm câu 18 có ghi: “ LM phải biết từ bỏ những tiện nghi riêng, không tìm kiếm tư lợi...:Ấy vậy mà LM Nam cứ theo ý chỉ riêng của mình mà kêu gọi vận động bà con giáo dân biểu tình chống đối, khiếu kiện nhằm mục đích kêu gọi tài trợ cho riêng mình, trong lúc này đây hàng triệu triệu con tim đang hướng về Miền Trung ruột thịt nơi con nước và thiên tai đã nhấn chìm bao làng mạc, đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn, cần lắm sự chung tay của cả cộng đồng để bà con khắc phục thiên tai ổn định cuộc sống, ấy vậy mà LM nam cố tình làm ngơ.

LM Nam không những hành động thiếu tình người mà còn làm trái với nhiệm vụ của LM khi lẽ ra LM phải "chăm sóc họ như một mục tử tốt lành chăm sóc đoàn chiên (Jn 10:1-21). LM Nam đã không thực hiện lời Huấn từ của Chúa Giêsu xây dựng và lo lắng cho cộng đoàn Ngài phục vụ. Hơn thế nữa LM Nam không phải là hình ảnh và là tiêu chuẩn cho mọi linh mục làm việc trong giáo xứ noi theo, vì theo Yves Congar.[19] thì Linh mục là điều cần thiết để bảo vệ sự trung gian đặc biệt của Chúa Kitô với nhân loại, và làm sống động sự hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội. “Linh mục phải lãnh đạo làm sao để không tìm tư lợi, nhưng là lợi ích của Chúa Giêsu Kitô” (Presbyterorum ordinis, 9). Nghĩa là, “đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến thân cho nhiều người” (Mt 20:28).

Chúng tôi - những người công giáo chân chính đều biết rằng việc thi hành nhiệm vụ Linh Mục đòi buộc và khuyến khích sự thánh thiện.Thành tâm và kiên nhẫn thi hành chức vụ của mình trong tinh thần Chúa Kitô là phương pháp riêng giúp các Linh Mục theo đuổi sự thánh thiện. Ấy vậy mà LM Nam bề ngoài tỏ ra thành thiện để che mắt bà con, nhưng thực chất không một chút hành động nào nói lên là một chủ chăn nhân lành. Bởi vì Sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục , hình như LM nam không đọc hay sao mà lại làm như vậy.

“Ðể có thể kiểm soát sự thống nhất đời sống cả trong những hoàn cảnh cụ thể, các ngài phải xét đoán mọi hoạt động của mình cho biết rõ đâu là ý muốn của Thiên Chúa 24, nghĩa là biết rõ những hoạt động đó có thích hợp với những tiêu chuẩn của sứ mệnh Phúc Âm của Giáo Hội hay không. Thực vậy, ai trung thành với Chúa Kitô không thể không trung thành với Giáo Hội. Do đó, đức bác ái mục vụ đòi hỏi các Linh Mục không được chạy theo hư vô”.

Thưa cha Nam người công giáo mong cha hãy vâng phục lời Chúa để chúng con đỡ khổ, bởi vì mục II Những đòi hỏi thiêng liêng trong đời Linh Mục, mục 15 Khiêm tốn và vâng phục ghi rất rõ ràng: “Nhờ tự ý khiêm nhượng và vâng phục trong tinh thần trách nhiệm mà các Linh Mục nên giống Chúa Kitô và có những cảm thức như Chúa Giêsu Kitô, Ðấng "tự hủy mình khi nhận lấy thân phận tôi tớ... đã vâng lời cho đến chết" (Ph 2,7-8). Nhờ sự vâng phục này Người đã chiến thắng và chuộc lại sự bất phục tùng của Adam, như Thánh Tông Ðồ đã minh chứng: "vì một người không vâng phục mà muôn người hóa thành tội nhân, thì cũng thế, vì một Ðấng phục tùng mà nhiều người được trở nên công chính" (Rm 5,19)”.Chúng con không muốn chủ chăn của mình biến chúng con trở thành tội nhân.

Trong mục 17 Thái độ đối với trần thế cũng như của cải vật chất và tình nguyện sống khó nghèo, Sắc lệnh cũng nêu: “ phải tránh tất cả những gì bằng cách này hay cách khác có thể làm xa cách người nghèo khó, và hơn các môn đệ khác Chúa Kitô các ngài phải loại bỏ mọi thứ khoe khoang trong các đồ dùng của mình. Các ngài phải xếp đặt chỗ ở thế nào để không ai coi đó là nơi bất khả xâm phạm, và để không ai dù nghèo hèn đến đâu phải sợ hãi không bao giờ dám lui tới. Bởi thế, các ngài không được coi chức vụ của Giáo Hội như một mối lợi, cũng không được dùng những lợi tức để làm giàu cho gia đình mình 47. Bởi vậy các Linh Mục không bao giờ được để tâm hồn dính bén của cải 48 nhưng phải luôn luôn tránh mọi tham lam và xa lánh mọi hình thức thương mại”. Nhìn nhận lại sự việc của LM nam chúng ta thấy cha chưa làm được điều này, việc cha huy động quyên góp tiền của cho ai thì mọi người đã rõ, hơn thế nữa mọi sinh hoạt cá nhân, đồ dùng cá nhân thì càng rõ hơn, LM nam đã thấm nhuần lời Huấn thị trong sắc lệnh trên đây chưa, bà con ta chắc hiểu rõ điều này.

Một việc làm hết sức coi khinh giáo Luật và sắc lệnh của Cha nam khiến chúng ta không khỏi băn khoăn, Chương III Những Phương Tiện Giúp Ðời Sống Linh Mục, mục 18 Phương thế nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng quy định: “các ngài hãy tự ý chăm lo việc tĩnh tâm thiêng liêng và mến chuộng việc linh hướng”. Ấy vậy mà LM Nam không một chút giành thời gian tĩnh tâm thiêng liêng, mà bỏ Nhà thờ trống vắng rồng rắn đi Hà Tĩnh khiếu kiện ngày này qua ngày khác. Đã đến lúc người công giáo chân chính muốn nhắc nhở để LM Nam học hỏi và hiểu biết về mục vụ để được lãnh nhận nền giáo thuyết cần thiết, và để khuyến khích sự tiến triển lành mạnh trong các môn học thánh, vì sự tiến triển đó rất cần thiết cho Giáo Hội.

Tất cả những điều chúng tôi trích đăng trên đây mọi người công giáo đều hiểu và biết rất rõ, riêng mỗi LM nam cố tình không biết hay là không biết thật, điều này giáo dân cũng cảm thấy lo cho giáo hội, bởi vì Sắc lệnh này đã được ban bố bởi các Nghị Phụ Thánh Công Ðồng chấp thuận. Và, dùng quyền Tông Ðồ Chúa Kitô trao ban, hiệp cùng các Nghị Phụ khả kính, trong Chúa Thánh Thần, chế định và quyết nghị, tại Ðền Thánh Phêrô, ngày 7 tháng 12 năm 1965.

Trước khi kết thúc người viết cũng muốn nhắn nhủ bà con công giáo hãy tỉnh táo bởi vì theo (Can 391,1), Linh mục chính xứ là cộng tác viên của Ngài, không thể lập luật riêng cho giáo xứ mình, không thể ra án phạt và khấu trừ tội, do đó bà con đừng vì một lý do dọa nạt, khép tội nếu không tham gia biểu tình chống đối là có tội, đó là chiêu bài và ý chỉ riêng của LM Nam thôi chứ Chúa chúng ta lòng lành vô cùng. Chúng ta nên nhớ rằng: “Linh mục Chính xứ tự ý ra vạ phạt, không thành sự vì không có quyền. Người bị vạ phạt không mắc vạ, coi chừng người ra vạ lại mắc vì “bất cứ ai lạm dụng chức vụ trong Giáo Hội thì bị vạ tương xứng” (Can 1381,1).

Trong lúc sắc lệnh quy đinh: “Làm sao cho giáo dân siêng năng cầu nguyện ở gia đình và ở nhà thờ, biết tham dự phụng vụ một cách có ý thức, linh động và hiệu quả (xem Can 528,2)” thì LM Nam lại biến những nơi thiếu linh thiêng, thiếu nghiêm túc như lòng đường, vỉa hè cổng chợ thành nơi cầu nguyện, thật khó chấp nhận cho việc làm này.

Chúng tôi những người công giáo chân chính thiết tha mong muốn LM Nam phải cố gắng trở nên hoàn hảo về mặt đạo đức phải luôn náu ẩn trong mỗi trái tim linh mục thực sự là điều không thể thiếu được." bởi vì "Đó là một gương mẫu của Đức Tin, và là một chứng nhân của Thánh Hóa mà đoàn Dân Chúa trông đợi từ các mục tử của họ-các linh mục".

Gửi bình luận của bạn
x