Ý kiến người dân

Có nên bỏ tù người chạy chức, chạy quyền?

31-01-2018 - 14:13 - 143 lượt xem

"Người ta coi việc chạy chức, chạy quyền, đấu thầu ghế, chức quyền như 1 kênh "đầu tư" thu về lợi nhuận khủng khiếp..

...Khi quyền lực bị tha hóa, tự nhiên chức quyền sẽ đẻ ra tiền. Thậm chí, khi ngồi vào cái ghế ấy, họ chẳng cần làm gì, tự nhiên tiền cứ đến.

Để chống nạn chạy chức, chạy quyền, trước hết về công tác cán bộ phải thực sự công khai, minh bạch. Phải lấy bầu cử, thi cử là một trong những giải pháp căn bản trong bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử. Lựa chọn nhân sự phải rộng rãi và không nên khép kín trong Đảng để chọn được người tài đảm nhận các chức vụ.

Cần có giải pháp đột phá, dựa vào dân để chống chạy chức, chạy quyền bởi chức quyền là của dân, Nhà nước là Nhà nước của nhân dân.

Tôi cho rằng nguy hiểm nhất là tham nhũng quyền lực nhưng trong hệ thống pháp luật, để xử lý loại tham nhũng đặc biệt này gần như đang là khoảng trống. Theo tôi, phải bỏ tù những người chạy chức chạy quyền, đưa họ ra toà, tịch biên tài sản bất chính có được từ chạy chức, chạy quyền. Phải có thiết chế để các cơ quan công quyền chủ động chống chạy chức, chạy quyền, bất kể đó là ai. Như vậy, mới làm người ta sợ, không dám chạy chức, chạy quyền".

 

(Ông LÊ NAM, nguyên Đại biểu Quốc hội đoàn Thanh Hóa, nêu ý kiến trên Báo Giao Thông ngày 31-1).

Gửi bình luận của bạn
Xem thêm
x